Riail 16 – Doiciméid is gá a chur le hiarratas chun úinéireacht ar leasanna léasacha agus ar chearta seachas oidhreachtáin neamhchorpracha atá ar teachtadh i gcomhlán a chlárú

image_printLeathanach Priontála

(1) Aon iarratas ón léasaí bunaidh chun úinéireacht ar leas léasach le teideal léasach bailí, nach mbaineann Riail 19(3) nó 19(4) leis a chlárú, ní foláir, mura n-ordóidh an tÚdarás a mhalairt, an léas nó an deontas agus léarscáil iarratais a bheith ina theannta mura dtugann an t-iarratas leoreolas ar dhóigh eile chun an mhaoin a aithint ar an léarscáil clárlainne.

(2) Ach amháin i gcásanna lena mbaineann fo-riail (1) nó Riail 19(3) nó 19(4), maidir le hiarratas chun úinéireacht ar leas léasach le teideal léasach bailí (más infheidhme), teideal srianta nó teideal sealbhach a chlárú, ní foláir, mura n-ordóidh an tÚdarás a mhalairt, na doiciméid seo a bheith ina theannta-
(a) ráiteas achomair i dtaobh an teidil a dtabharfar ann, in ord aimsire, achoimre ar na doiciméid agus ar na teagmhais agus na fíorais is bonn d’éileamh an iarratasóra chun an leasa léasaigh, á thosú le fréamh teidil agus ar cuid é d’Fhoirm 2;

(b) gach gníomhas bunaidh agus gach doiciméad i seilbh an iarratasóra, nó faoina urlámhas nó faoina hurlámhas, a bhaineann leis an teideal, lena n-áirítear tuairimí dlíthiúla, achomaireachtaí teidil, conarthaí agus coinníollacha díola, cuardaigh, foréilimh agus freagraí, doiciméid eile dá samhail, agus an fhianaise trí mhionnscríbhinn, dearbhú reachtúil, nó eile, lena gcruthaítear na fíorais a luaitear agus is gá a chruthú chun an teideal atá le clárú a shuíomh;

(c) léarscáil iarratais, mura dtugann an t-iarratas leoreolas ar dhóigh eile chun an mhaoin a aithint ar an léarscáil clárlainne;

(d) sceideal i ndúblach de na doiciméid go léir a thaisctear leis an iarratas.

(3) I gcás go mbeidh an t-iarratasóir, amhail mar a údaraítear leis na Rialacha seo, ag seasamh ar thuairim dhlíthiúil mar thaca lena theideal nó lena teideal, ní gá an ráiteas teidil a cheanglaítear leis an riail seo a thaisceadh.

(4) Aon iarratas chun úinéireacht ar leas léasach a chlárú le teideal iomlán, ní foláir, mura n-ordóidh an tÚdarás a mhalairt, cibé doiciméid a cheanglaítear leis an riail seo i leith an leasa léasaigh a bheith ina theannta, maille le cibé doiciméid agus cruthúnas ar an eastát ruílse agus ar aon leas léasach idirmheánach a cheanglaítear in iarratas chun an t-eastát agus na leasanna sin a chlárú le teideal iomlán.

(5) Maidir le hiarratas chun úinéireacht ar cheart, seachas oidhreachtán neamhchorprach atá ar teachtadh i gcomhlán, a chlárú, nach mbaineann riail 19(3), 19(4) nó 22 leis, ní foláir, mura n-ordóidh an tÚdarás a mhalairt, na doiciméid seo a leanas a bheith ina theannta-
(a) i gcás gur iarratas ón deontaí bunaidh nó thar ceann an duine sin a bheidh ann agus nach gceanglaítear clárú le teideal iomlán, an deontas agus léarscáil iarratais, mura dtugann an t-iarratas leoreolas ar dhóigh eile chun an mhaoin a aithint ar an léarscáil clárlainne;

(b) ach amháin i gcásanna lena mbaineann fomhír (a), na doiciméid a shonraítear i bhfo-riail (2)(a), (b) agus (d) agus i gcás go gceanglófar clárú le teideal iomlán, cibé doiciméid agus cruthúnas ar an eastát ruílse agus ar aon eastát nó leas idirmheánach is gá in iarratas chun an t-eastát agus na leasanna sin a chlárú le teideal iomlán.

(6) Ní thabharfar fógra don Údarás faoi aon ní a nochtar in aon doiciméad a thaisctear ar a bhfuil dáta roimh dháta an doiciméid a aithnítear mar an doiciméad is fréamh don teideal.