Ionstraimí Reachtúla

image_printLeathanach Priontála

Baineann an reachtaíocht atá liostáilte thíos le clárúchán maoine go sonrach agus is cuid é den bhonn ar a ndéantar clárúcháin.

Is ann do dhá chineál reachtaíochta, reachtaíocht phríomhúil i. Achtanna an Oireachtais, agus reachtaíocht thánaisteach, i bhfoirm Ionstraimí Reachtúla.

Tá an áirithe sin Treoracha Cleachtais agus Fógraí Oifige Dlí foilsithe ag an tÚdarás Clárúcháin Maoine mar threoirlínte ginearálta dár gcleachtais agus dár bpróisis. Cé gur déanadh tiomsú go réasúnta cáiréiseach ar na Treoracha Cleachtais agus ar na Fógraí Oifige seo, is chun treorach amháin iad agus níl aon éileamh á dhéanamh maidir lena gcruinneas ná a n-iomláine.

Cuirtear ar a súile d’úsáideoirí nach ionann nasc do Leabhar Reachtanna na hÉireann ar an suíomh greásáin seo agus comhartha go raibh, ná go bhfuil i láthair na huaire, aon fholáireamh ar leith i reacht nó in ionstraim reachtúil i bhfeidhm. Moltar duit an séanadh ar shuíomh gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann maidir leis an ábhar uile a fhoilsítear ar an suíomh sin, a léamh.

 

S.I. 389 de 2013 - Na Rialacha um Chlárú Talún 2013


S.I. 483 de 2012 - Nóta ar Rialacha 2012


S.I. 483 de 2012 - Na Rialacha um Chlárú Talún 2012


S.I. 52 de 2008 - Na Rialacha um Chlárú Gníomhas 2008


S.I. 51 de 2008 - An tOrdú um Chlárlann Na NGníomhas Táillí 2008