Riail 9 – Treoirleabhair

image_printLeathanach Priontála

(1) Coimeádfar ainmthreoir agus talamhthreoir sa Chlárlann.

(2) San ainmthreoir beidh ainm agus seoladh gach duine is úinéir cláraithe ar thalamh ruílse, ar leas léasach nó ar cheart sa chlár a choimeádtar faoi alt 8(b) den Acht, maille le tagairt don fhóilió den chlár a bhfuil a úinéireacht nó a húinéireacht taifeadta ann.

(3) Sa talamhthreoir beidh na tagairtí aitheantais nó síolphointí ar an léarscáil clárlainne do gach dáileacht talún a bhfuil a húinéireacht cláraithe i gclár na ruílseach, nó a bhfuil úinéireacht leasa léasaigh nó oidhreachtáin neamhchorpraigh uirthi, nó aisti, cláraithe i gclár na leasanna léasacha nó sa chlár a choimeádtar faoi alt 8(b) den Acht, maille le tagairt don fhóilió den chlár a bhfuil an úinéireacht taifeadta ann.