Riail 84 – Clárú iontaobhaí nua carachumainn

image_printLeathanach Priontála

(1) Déanfar ainm iontaobhaí nua Cara-Chumainn nó brainse de charachumann, a ceapadh de bhun Alt 25(2) den Friendly Societies Act, 1896 a thaifeadadh sa chlár má thugtar ar aird sa Chlárlann cóip den rún a ritheadh de bhun an ailt sin, arna síniú ag an iontaobhaí a ceapadh amhlaidh agus ag Rúnaí an chumainn nó an bhrainse sin.

(2) Déanfar an chóip den rún ag ceapadh an iontaobhaí nua sin a chomhdú sa Chlárlann le haghaidh tagartha.