Riail 5 – Athmheas fhóiliónna na gclár

image_printLeathanach Priontála

(1) Féadfaidh an tÚdarás, ar iarratas ón úinéir cláraithe nó nuair is dóigh leis é a bheith indéanta nó inmhianaithe, an teideal chun maoine atá taifeadta i bhfóilió de chlár a ghlanadh tríd an bhfóilió a dhúnadh agus fóilió athbhreithnithe, nach mbeidh ann ach na taifid atá fós ar marthain, a oscailt don
mhaoin. Le linn dó déanamh amhlaidh, féadfaidh sé aon athchóiriú a dhéanamh ar mhaithe leis an tsoiléire, lena n-áirítear an mhaoin a thaifeadadh in dhá fhóilió nó níos mó, nó an mhaoin atá in dhá fhóilió nó níos mó a thaifeadadh san aon fhóilió amháin, nó uimhir fhóilió a athrú. Cuirfear fógra chuig an úinéir cláraithe (nó chuig a aturnae nó a haturnae), ar athmheas an fhóilió a chríochnú, i dtaobh uimhir athmheasta an fhóilió sin.

(2) Aon duine a bheidh ag iniúchadh fóilió athmheasta de chlár féadfaidh sé nó sí iniúchadh a dhéanamh ar an bhfóilió nó ar na fóiliónna dúnta ar cuireadh ina ionad nó ina n-ionad é nó ar an bhfóilió nó ar na fóiliónna roimhe seo nó ar an taifead ina thaobh sin a choimeádtar sa Chlárlann.