Riail 2 – Léiriú

image_printLeathanach Priontála

(1) Sna Rialacha seo-

ciallaíonn “an tAcht” an tAcht um Chlárú Teidil, 1964; agus tá le focail nó abairtí a mhínítear san Acht an bhrí chéanna atá leo san Acht, nuair a cheadaíonn an comhthéacs é;

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 2006; agus tá le focail nó abairtí a mhínítear san Acht an bhrí chéanna atá leo san Acht,nuair a cheadaíonn an comhthéacs é;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009;

ciallaíonn “na hAchtanna” na hAchtanna um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 2006;

ciallaíonn “an tÚdarás” an tÚdarás Clárúcháin Maoine;

ciallaíonn “an Chlárlann” Clárlann na Talún;

ciallaíonn “léarscáil iarratais”;
(a) léarscáil i bhfoirm páipéir nó i bhfoirm leictreonach arna heisiúint ag an Údarás,

(b) cibé léarscáil eile i bhfoirm páipéir nó i bhfoirm leictreonach a cheadóidh an tÚdarás, ar a ndéantar, i cibé slí a ordóidh an tÚdarás, maoin is ábhar d’iarratas ar chlárú a shainaithint;

ciallaíonn “fóilió” comhchuid de chlár, ina bhfuil mionsonraí úinéireachta aonair;

ciallaíonn “Foirm” nó “Foirmeacha” foirm nó na foirmeacha i Sceideal na bhFoirmeacha;

ciallaíonn “tuairim dhlíthiúil” tuairim abhcóide chleachtaigh nó aturnae chleachtaigh;

folaíonn “údarás áitiúil” comhairle contae, comhairle cathrach nó buirge, comhairle baile agus aon chomhlacht poiblí nó duine a bheidh bunaithe le haon reacht, nó de bhun aon reachta chun aon cheann dá bhfeidhmeanna a chomhlíonadh;

ciallaíonn “arna thaisceadh de láimh” iarratas a thaisceadh go pearsanta in Oifig Phoiblí den Chlárlann, le linn na n-uaireanta ina mbeidh an Chlárlann ar oscailt don phobal;

folaíonn “teideal sealbhach” teideal a meastar faoin Acht nó faoi na Rialacha seo gur teideal sealbhach é;

ciallaíonn “táille fhorordaithe” an táille chlárúcháin chuí arna socrú ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais le hordú faoi Alt 14 den Acht nó faoi Alt 21 d’Acht 2006;

folaíonn “maoin” talamh, agus aon eastát, leas léasach, oidhreachtán neamhchorprach, nó ceart eile, i dtalamh nó chun talún, a bhfuil a úinéireacht cláraithe, nó a bhféadfar a úinéireacht a chlárú, sna cláir arna mbunú faoin Acht.

(2) Beidh feidhm ag an Acht Léiriúcháin, 2005 chun na Rialacha seo a léiriú amhail mar atá feidhm aige chun Acht den Oireachtas a léiriú, ach amháin a mhéid a bheidh sé ar neamhréir leis an Acht nó leis na Rialacha seo.