Riail 192 – Clárú le teideal sealbhach

image_printLeathanach Priontála

Más dealraitheach ón gclár nár fionnadh cad iad na hualaí a tháinig ann trína mheas go bhfuil an leas a dílsíodh do cheannaitheoir an ghabháltais bunaidh faoi na hAchtanna Talamh-Cheannaigh ina ghreamacht ar a leas roimhe sin sa ghabháltas sin, clárófar úinéireacht an ghabháltais nua le teideal sealbhach.