Riail 177 – Costas imeachtaí os comhair an Údaráis

image_printLeathanach Priontála

(1) Beidh costais aon imeachtaí le linn éisteacht os comhair an Údaráis faoi rogha an Údaráis, agus féadfaidh sé a ordú cé a íocfaidh agus cé leis nó léi a n-íocfar iad.

(2) Faoi réir fhorálacha Alt 100(2) den Acht, agus mura gcomhaontóidh na páirtithe ar a mhalairt, déanfar na costais a fhómhas.

(3) I gcás ina mbeidh costais infhómhais, déanfaidh Máistir Fómhais don Ard-Chúirt fómhas orthu, agus bainfidh Rialacha na nUaschúirteanna de thuras na huaire i dtaobh fómhais leis na costais sin ionann is dá mba Oifig den Ard-Chúirt Clárlann na Talún.

(4) Le linn costais a fhómhas, tabharfaidh an Máistir Fómhais aird ar an nós imeachta a fhorordaítear leis an Acht agus leis na Rialacha seo, agus dícheadóidh sé nó sí costais aon doiciméid nó aon chuid de dhoiciméad a mheasfaidh sé nó sí a bheith neamhriachtanach nó fadálach ag féachaint don fhoirm fhorordaithe agus don nós imeachta agus don éifeacht a ghabhann le clárú faoin Acht.