Riail 156 – Tarchur doiciméad chuig cúirte

image_printLeathanach Priontála

Féadfaidh an tÚdarás doicméad a comhdaíodh sa Chlárlann a tharchur chuig Cláraitheoir Contae lena tabhairt ar aird i gcúirt le linn éisteacht chúise nó ábhair a bhaineann leis an maoin is ábhar don doiciméad-

(a) más páirtí sa chúis nó san ábhar úinéir cláraithe na maoine is ábhar don doiciméad, nó a ionadaí pearsanta nó a hionadaí pearsanta, nó a chomharba i dteideal nó a comharba i dteideal; nó

(b) más rud é go bhfuil an duine a d’iarr a tharchur i dteideal é a iniúchadh faoi na Rialacha seo agus gur páirtí é nó í sa chúis nó san ábhar; nó

(c) má thoilíonn úinéir cláraithe na maoine is ábhar don doiciméad é a tharchur; nó

(d) más imeachtaí faoin Acht, a bhaineann leis an maoin is ábhar don doiciméad, na himeachtaí sa chúirt.