Riail 123 – Fógra foláirimh do rabhdóir

image_printLeathanach Priontála

(1) Aon uair-

(a) a dhéanfaidh úinéir cláraithe na maoine dá ndéanfadh rabhadh difear iarratas i scríbhinn chun an rabhadh sin a urscaoileadh; nó

(b) a dhéanfar déileáil a dteastóidh fógra ina taobh ón rabhdóir a thíolacadh lena clárú gan toiliú an rabhdóra; cuirfear fógra chuig an rabhdóir go scoirfidh a rabhadh d’éifeacht a bheith aige i ndiaidh na tréimhse a luafar san fhógra.

(2) Is é an tréimhse a shonrófar i bhfógra foláirimh ná 21 lá nó cibé tréimhse eile a ordóidh an tÚdarás in imthosca cáis áirithe.

(3) Is i bhFoirm 73 nó 74 a bheidh an fógra.