1

Seirbhísí ar Líne

Gníomhaíocht ar Líne (landdirect.ie)

Is féidir rochtain a fháil ar chuid mhaith den eolas atá á choinneáil i mbunachair sonraí na gClárlann ar líne trí www.landdirect.ie.

Léirítear sa ghraf thíos an borradh a tháinig ar ghníomhaíocht agus ar sheirbhísí ar fuair custaiméirí rochtain orthu ó thosach 2019 ar aghaidh. B’ionann an ghníomhaíocht iomlán faoi na teidil seo i rith 2020 agus os cionn 10.7 milliún imeacht.

Chart by Visualizer

RáithePlean RoghnaitheCuardaigh ar Mhaoin Fóiliónna a AmharcadhCóipeanna a OrdaíodhIomlán
R1 20191,756,139663,933251,22529,7852,701,082
R2 20191,693,750606,063240,38731,1082,571,308
R3 20191,672,916603,119239,61831,7822,547,435
R4 20191,523,601560,729229,33926,7122,340,381
Iomlán 20196,646,4062,433,844960,569119,38710,160,206
R1 20201,725,718594,114243,49428,9762,592,302
R2 20201,885,171463,745186,63714,7222,550,275
R3 20202,070,770574,827220,99830,7512,897,346
R4 20201,868,338552,029 225,03328,5472,673,947
Iomlán 20207,549,9972,184,715876,162102,99610,713,870
R1 20212,460,998663,440246,90131,6873,403,026
R2 20212,414,043687,632248,74636,0673,386,488

  • Plean Roghnaithe = An líon uaireanta a roghnaíodh plean ar léarscáil agus ar taispeánadh a shonraí
  • Cuardaigh ar Mhaoin = An líon cuardach ar mhaoin a rinneadh
  • Fóiliónna a Amharcadh = An líon fóiliónna a amharcadh (€5 an ceann)
  • Cóipeanna a Ordaíodh = Líon na gcóipeanna d’fhóiliónna/cóipeanna d’fhóiliónna agus de phleananna teidil a ordaíodh (€40 an ceann)

Anuas ar mhéadú ginearálta ar ghníomhaíocht, leanann méadú ag teacht ar líon na sealbhóirí cuntais landdirect de réir mar a sholáthraítear seirbhísí agus feabhsúcháin nua do chustaiméirí:

Chart by Visualizer

* Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais a fháil maidir le staitisticí ar leibhéal gníomhaíochta sa PRA