Fógraí

Nuacht agus Eachtraí is Déanaí


Scéim Tionscnaimh na Gaelige
Tá sé i gceist ag An tÚdarás Chlarúcháin Maoine (ÚCM) Irish Language Scheme a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ó aon pháirtithe leasmhara. Is feidir leat an Aighneachtaí Á Lorg a léamh anseo.


Fógra Eolais Tábhachtach - Clárlann na nGníomhas Athrú Seolta le haghaidh Iarratais/Comhfhreagrais Phoist
Ó Luan 7 Máirt 2018, ní mór gach iarratas/comhfhreagras poist ar Chlárlann na nGníomhas a sheoladh chuig... Níos Mó a Léamh


Staitisticí
D’fhonn léargas a thabhairt do shaoránaigh agus dár gcustaiméirí ar an obair a dhéantar sna Clárlanna, foilseoidh an PRA staitisticí gach ráithe maidir le hiarratais ar chlárú, seirbhísí ar líne agus eolas oibríochtúil eile.
Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais a fháil maidir le staitisticí.


Chlárlann na nGníomhas: Athlonnú Fheidhm an Chláraithe chuig Sráid na Seansaireachta
Ba cheart do chustaiméirí a thabhairt faoi deara, ón 8 Lúnasa 2016 ar aghaidh, athlonnófar an fheidhm chlárúcháin in oifig Chlárlann na nGníomhas ar Shráid Henrietta chuig ár n-oifig ar Shráid na Seansaireachta.
Níos Mó a Léamh.


Landdirect.ie

|

Ár bhfeidhmchlár cuardaigh ar líne a chuireann rochtain gone stór ar fáil ar ais seirbhísí
Ar fáil ar bhonn suibscríbhinne d’úsáideoirí gnó agus le rochtain theoranta don phobal a bhféadfadh gur mhian leo an tseirbhís a rochtain ar bhonn ócáideach.
 • Tá rochtain ar ár léarscáil idirghníomhach saor in aisce do gach custaiméir. Is féidir le daoine nach bhfuil cuntas acu a fhaigheann rochtain ar na seirbhísí nó na táirgí ar gá táille a íoc orthu, amhlaidh a dhéanamh agus úsáid á baint as ár n-áis shlán íocaíochtaí ar line

 • Trí rochtain a fháil ar ár gclár digiteach forleathan, is féidir le gach úsáideoir cuardaigh mhapála a dhéanamh, cuardach de réir suímh nó seolta, amharc ar shonraí gach maoine atá cláraithe i gClárlann na Talún agus cóipeanna oifigiúla a ordú

 • Bíonn rochtain ag sealbhóirí cuntais ar raon níos leithne seirbhísí atá saincheaptha don úsáideoir ghairmiúil, lena n-áirítear rochtain ar Chlárlann na nGníomhas

 • eRegistration.ie

 • Réimse seirbhísí a éascaíonn clárú leictreonach
  idirbheart a
  imríonn tionchar ar an gClár Talún in Éirinn
Ag tógáil ar chomh maith is a d’éirigh lenár seirbhísí um Ordú eDischarges (ríomhUrscaoileadh) agus eCharging (ríomhMuirearú), tá eRegistration.ie ar fáil anois do Chleachtóirí Dlí agus tugann sé deis dóibh idirghníomhú leis an gClárlann Talún ar bhealaí nua

eRegistration.ie

|

Réimse seirbhísí a éascaíonn clárú leictreonach idirbheart a imríonn tionchar ar an gClár Talún in Éirinn
Ag tógáil ar chomh maith is a d’éirigh lenár seirbhísí um Ordú eDischarges (ríomhUrscaoileadh) agus eCharging (ríomhMuirearú), tá eRegistration.ie ar fáil anois do Chleachtóirí Dlí agus tugann sé deis dóibh idirghníomhú leis an gClárlann Talún ar bhealaí nua
 • Tairgeann Cuntas ríomhchlárúcháin go leor buntáistí lena n-áirítear dréachtú gníomhas áirithe a éascú ar líne

 • Scaipeadh slán dréachtghníomhas agus gníomhas críochnaithe, comhfhreagrais leictreonaigh agus fógraí

 • Íocaíochtaí táillí clárúcháin trí dhochar díreach inathraithe

Déan Teagmháil Linn