Sonraí Suibscríbhinne agus Teagmhála

 

Suibscríobh le landdirect.ie

Seirbhís suibhscríbhinne is ea landdirect.ie - shealbhóirí Cuntais Ghnó - a éilíonn cuntas réamh-íoctha a choimeádtar i gcreidmheas i gcónaí, aitheantas sainithe úsáideora agus cumraíocht den rochtain slándála cuí. Ní ghearrann an tÚdarás Clárúcháin Maoine aon mhuirear um tháille suibscríbhinn ar rochtain a sholáthar. Ar a shon sin, tá táillí iníoctha d'úsáid na seirbhíse, féach landdirect.ie Fees.

Más mian leat suibscríobh díreach ón Údarás Clárúcháin Maoine, priontáil agus comhlánaigh an Fhoirm landdirect.ie 1 atá leis seo agus seol ar aghaidh í chuig Michelle St. Leger, Rannán na Seirbhísí Corparáideacha, an tÚdarás Clárúcháin Maoine, Sráid na Sráid na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 7 le híos-íocaíocht de €125 iníoctha leis an tÚdarás Clárúcháin Maoine, a chuirfear do shochar do chuntais.

 

Eolas Eile

Is féidir foirm landdirect.ie 3 a úsáid le sonraí cuntais a athrú.

Is féidir Foirm Dheimhnithe a úsáid le hiarratas a dhéanamh ar chóip ionstraime faoi fhorálacha Riail 159(1) de na Rialacha um Chlárú Talún 2012, nuair atá aturnae ag feidhmiú thar ceann an úinéara cláraithe.

 

Ceisteanna

Má tá aon cheisteanna ort maidir le landdirect.ie déan teagmháil le do thoil, 01-8048167, 01-8048154 nó 01-8048021. Tig leat chomh maith r-phost a chur chuig webmaster@prai.ie. Cuir “Ceist landdirect” i mbosca an ábhair.

 

Arna Fhoilsiú 4 Feabhrá 2013