Foirm landdirect.ie 2

 

Chuig:

Aonad Airgeadais
 an tÚdarás Clárúcháin Maoine
 Sráid na Seansaireachta
Baile Átha Cliath
7

DX: 228

Lóisteáil le cuntas do landdirect.ie, seirbhís ar-líne ón Údarás Clárúcháin Maoine.

Ainm an Chuntais Chustaiméara

Uimhir an Chuntais Chustaiméara ...................

(Ar agus ón 1ú Márta 2007, €100 an íosmhéid lena nglacfar le cur chun sochair chuntais landdirect.ie).

Tá seic/dréacht bhainc/ordú poist/ordú airgid iníoctha leis an tÚdarás Clárúcháin Maoinear shuim de méid

€:……………………….le cur chun sochair ár gcuntas landdirect.ie.

Le meas,

__________________________

Dáta

Don Oifig AmháinSEIC Uimh:
 AinmDátaMéid
Bailíochtaithe ag:   
Curtha chun sochair ag: