Logáil isteach How to Subscribe

Fógra Custaiméirí

Ní bheidh fáil ar ár láithreáin ghréasáin, www.prai.ie agus www.landdirect.ie (i gcás Sealbhóirí Cuntas Gnó agus Sealbhóirí Neamhchuntais araon) ó 1 pm Dé hAoine seo chugainn (an 25 Iúil) chun úsáid an láithreáin ghréasáin athfhorbartha agus na seirbhíse ar líne a éascú.

Táimid ag súil leis go mbeidh fáil ar prai.ie arís níos déanaí an tráthnóna sin agus go mbeidh fáil ar landdirect.ie ó thosú an ghnó Dé Luain an 28 Iúil.

Forbraíodh na láithreáin seo le bheith comhoiriúnach d'fhormhór na leaganacha is déanaí de bhrabhsálaithe agus molaimid go n-úsáideann tú an leagan is déanaí de do bhrabhsálaí.

Mar is gnách, táimid meáite ar an tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar dár gcustaiméirí. Chuige sin, i gcaitheamh thráthnóna Dé hAoine, fad nach bhfuil fáil ar landdirect.ie, cuirfimid roinnt bunseirbhísí ar fáil, ar bhonn teoranta agus láimhe dár sealbhóirí cuntas gnó:

  • Más mian le custaiméirí a dhearbhú, trí fhiosrúcháin ar an ngutháin, sonraí faoi iontrálacha ar Fhóilió, dearbhóimid na sonraí don chustaiméir ar iarraidh sin agus freagróimid aon fhiosrúcháin eile chomh maith. 
  • Más mian le custaiméirí Fóilió a scrúdú, éascóimid aon iarratas den sórt sin agus is féidir cóip chlóite a bhailiú ag ár gcuntar poiblí nó déanfar an chóip a sheoladh sa phost chuig an gcustaiméir.

Mar gheall nach mór na seirbhísí seo a chruthú de láimh, agus gur próiseas dlúthshaothair é, ní féidir linn an tseirbhís seo a chur ar fáil ach d’iarratasóirí a dteastaíonn an fhaisnéis go práinneach uathu, e.g. chun díol nó imeachtaí cúirte a thabhairt chun críche. Seol ríomhphost chuig webmaster@prai.ie, le do thoil, chun breis cúnaimh a fháil.

Gabhaimid ár leithscéil leat, roimh ré, as aon mhíchaoithiúlacht a d’fhéadfadh seo a chruthú dár gcustaiméirí.


landdirect.ie

Ní mór cuntas agus pasfhocal landdirect.ie a fháil sula n-úsáideann tú an tseirbhís. Muna bhfuil tú liostáilte cheana, gliogáil anseo le sonraí Liostála agus cóipeanna de na foirmeacha liostála a fháil.

Uaireanta Fála

Rinneadh uaireanta fála landdirect.ie a mhéadú. Tá an tseirbhís ar fáil anois ó 7.00r.n. go dtí 8.00i.n. Dé Luain go Dé hAoine, gan laethanta saoire poiblí san áireamh agus ó 7.00r.n. go dtí nóin ar an Satharn.Information on the Irish State Citizens Information