landdirect.ie - seirbhís nua dóibh siúd gan cuntas

 

Go dtí seo, ní raibh landdirect.ie ar fáil ach do dhaoine agus eagraíochtaí amháin a raibh cuntas oscailte agus coinnithe acu leis an ÚCM. Is cúis mhór áthais dúinn anois roinnt seirbhísí landdirect.ie a ofráil dóibh siúd nach sealbhóirí cuntais iad. Den chéad uair riamh, beidh custaiméirí ar mhian leo féachaint ar ár léarscáileanna agus fóiliónna a fheiceáil ar líne in ann é a dhéanamh gan iallach orthu cuntas a oscailt agus a choinneáil. Éascófar íocaíocht trí chóras idirbheart slán de chártaí creidmheasa/dochair.

 

Tá an áis seo á tabhairt isteach ar bhonn trialach le sonraí léarscáileanna agus fóilió ar fáil do Chontae Ceatharlach amháin i dtosach. Ceaptar go gcuirfear na sonraí do na contaetha eile ar fad ar fáil sa mhodh seo ar bhonn céimnitheach. Déanfar nuashonrú rialta ar ár Léarscáil Dul Chun Cinn le sonraí ar na contaetha eile atá le bheith ar fáil ar líne. Roimh dheireadh 2011 ceaptar go mbeidh an tseirbhís leathnaithe go maoin i gContae Chill Chainnigh agus Loch Garman.

 

Beidh eolas léarscáile agus fóilió do gach contae fós ar fáil ag ár n-oifigí poiblí i mBaile Átha Cliath, Ros Comáin agus Port Láirge.

 

Tá leathnú ár seirbhíse ar líne tar éis cuma agus stíl an leathanaigh bhaile a athrú, agus tá painéal air anois le dhá nasc ar leith do landdirect.ie.

Logáil Isteach

 

a ligeann do shealbhóirí Cuntais Ghnó dul díreach chuig landdirect.ie agus teacht ar a gcuntas mar a tharla cheana.

Cuardaigh Anois

 

atá ina nasc nua do dhaoine Gan Cuntas, a thógann custaiméirí dá leithéid díreach chuig an léarscáil.

 

Beidh an tseirbhís nua seo ar fáil ó 8am Dé Luain 10 Deireadh Fómhair.

Tá súil againn go mbeidh na athruithe atá déanta againn ina chabhair do dhaoine agus iad ag úsáid ár suímh. Téigh i dteagmháil le webmaster@prai.ie le do thoil má tá aon cheist/nóta tráchta le cur isteach agat.

 

Arna Fhoilshú 6 Deireadh Fómhair 2011