Gach fóilió de chuid Chlárlann na Talún anois i bhformáid lánleictreonach

Is cúis áthais don Údarás Clárúcháin Maoine a fhógairt gur cuireadh i gcrích clár uaillmhianach aige chun uasghrádú a dhéanamh ar gach ceann dá fhóiliónna ionas go mbeidís i bhformáid lándigitithe. Chuathas i mbun an tionscadail seo, mar ar tiontaíodh 807,000 fóilió indibhidiúil, mar bhunchloch thábhachtach le haghaidh forbairtí amach anseo i gclárú leictreonach agus i dtíolacadh leictreonach. Is éard a bhí i gceist sa tionscadal seo ná atheochrú a dhéanamh ar na sonraí reatha go léir ó fhóiliónna a bhí coinnithe againn i bhformáid pháipéir ar dtús agus a ndearnadh scanadh orthu faoi thionscadal roimhe seo. Téann roinnt de na doiciméid seo siar go dáta bunaithe na heagraíochta sa bhliain 1892. Mar thoradh, tá isteach is amach le 1.9 milliún fóilió anois ar fáil i bhformáid lándigitithe agus caomhnaíodh taifead buan de na taifid stairiúla le haghaidh na todhchaí.

Ciallaíonn cur i gcrích an tionscadail seo, maille lenár dTionscadal Mapála Digití atá de réir sceidil le bheith i gcrích roimh dheireadh 2010, go mbeidh gach ceann de thaifid Chlárlann na Talún atá ag an Údarás Clárúcháin Maoine – fóiliónna, léarscáileanna agus treoracha– i bhformáid úrscothach ríomhairithe agus ar fáil ar líne trí mheán a thairsí  www.landdirect.ie

Is cúis áthais dúinn é na sochair thar a bheith suntasach dár gcustaiméirí atá bainte amach cheana féin a bhuíochas lenár gclár infheistíochta le blianta beaga anuas agus tá forbairtí breise ar bun faoi láthair.  

1 Meán Fómhair 2009