Bunchíosanna - Ceisteanna Coitianta

 

 

1. Cén chaoi ar féidir liom mo bhunchíos a cheannach? Cén chaoi ar féidir liom ruíleas i leith mo mhaoine a fháil?

2. Cad iad na foirmeacha ar chóir dom a lóisteáil?

3. Cá bhfuil an Oifig na mBunchíosanna?

4. Cad iad uaireanta oscailte na hoifige?

5. Cad iad na táillí atá agaibh?

 

 

1. Cén chaoi ar féidir liom mo bhunchíos a cheannach? Cén chaoi ar féidir liom ruíleas i leith mo mhaoine a fháil?

Tá dhá bhealach ann chun an léasacht a cheannach más áitreabh príobháideach an mhaoin, is iad sin le Toiliú an tiarna talún nó trí Eadráin, .i. trí Chlárlann na Talún.

• Bileog Mhíniúcháin faoin Scéim Cheannaigh le haghaidh Bunchíosanna a fháil


Treoir Cleachtais maidir le Bunchíosanna a fháil  (Níl leagan Gaeilge ar fail).

 

2. Cad iad na foirmeacha ar chóir dom a lóisteáil?

Foirm A agus Foirm C i gcomhair cásanna Toilithe agus Foirm Bagus Foirm D i gcomhair cásanna Eadrána.

 

3. Cá bhfuil an Oifig na mBunchíosanna?

Oifig na mBunchíosanna suite in oifig an Údarais Chlárúcháin Mhaoine, Sráid na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 7.

 

4. Cad iad uaireanta oscailte na hoifige?

Bímid oscailte óna 10:30 r.n. go 16:30 i.n. Dé Luain go Dé hAoine, gan laethanta saoire poiblí san áireamh.

 

5. Cad iad na táillí atá agaibh?

Is é €30 an táille riaracháin le haghaidh cásanna toilithe má tá an tIarratasóir ina c(h)ónaí sa maoin agus €65 mura bhfuil.  Is é €105 an táille i gcásanna Eadrána má tá an tIarratasóir ina c(h)ónaí sa maoin agus €195 mura bhfuil.


Arna Fhoilsiú 23rd July 2005