Loading

Socruithe nua chun ainm amháin a chuardach i gcontaetha éagsúla
Bhí an cheist maidir leis an táille a ghearrtar chun cuardach a dhéanamh ar ainm amháin i gcontaetha éagsúla á mheas le déanaí de bharr na n-ábhar imní a ardaíodh faoi leibhéal na dtáillí atá á ngearradh.
Níos Mó a Léamh.

Is é an tÚdarás Clárúcháin Maoine (ÚCM) an eagraíocht Stáit atá freagrach as clárú idirbhearta maoine in Éirinn. Is é ár ról é córas clárúcháin teidil (úinéireachta) ar thalamh a chur ar fáil, atá cuimsitheach agus inrochtana go saoráideach.Déanann an ÚCM bainistíocht agus rialú ar Chlárlann na Talún agus ar Chlárlann na nGníomhas agus feidhmíonn sé an Scéim Ceannaigh Bunchíosanna chomh maith. Níos Mó a Léamh

Landdirect.ie

|

Ár bhfeidhmchlár cuardaigh ar líne a chuireann rochtain gone stór ar fáil ar ais seirbhísí
Ar fáil ar bhonn suibscríbhinne d’úsáideoirí gnó agus le rochtain theoranta don phobal a bhféadfadh gur mhian leo an tseirbhís a rochtain ar bhonn ócáideach.
 • Tá rochtain ar ár léarscáil idirghníomhach saor in aisce do gach custaiméir. Is féidir le daoine nach bhfuil cuntas acu a fhaigheann rochtain ar na seirbhísí nó na táirgí ar gá táille a íoc orthu, amhlaidh a dhéanamh agus úsáid á baint as ár n-áis shlán íocaíochtaí ar line

 • Trí rochtain a fháil ar ár gclár digiteach forleathan, is féidir le gach úsáideoir cuardaigh mhapála a dhéanamh, cuardach de réir suímh nó seolta, amharc ar shonraí gach maoine atá cláraithe i gClárlann na Talún agus cóipeanna oifigiúla a ordú

 • Bíonn rochtain ag sealbhóirí cuntais ar raon níos leithne seirbhísí atá saincheaptha don úsáideoir ghairmiúil, lena n-áirítear rochtain ar Chlárlann na nGníomhas

 • eRegistration.ie

 • Réimse seirbhísí a éascaíonn clárú leictreonach
  idirbheart a
  imríonn tionchar ar an gClár Talún in Éirinn
Ag tógáil ar chomh maith is a d’éirigh lenár seirbhísí um Ordú eDischarges (ríomhUrscaoileadh) agus eCharging (ríomhMuirearú), tá eRegistration.ie ar fáil anois do Chleachtóirí Dlí agus tugann sé deis dóibh idirghníomhú leis an gClárlann Talún ar bhealaí nua

eRegistration.ie

|

Réimse seirbhísí a éascaíonn clárú leictreonach idirbheart a imríonn tionchar ar an gClár Talún in Éirinn
Ag tógáil ar chomh maith is a d’éirigh lenár seirbhísí um Ordú eDischarges (ríomhUrscaoileadh) agus eCharging (ríomhMuirearú), tá eRegistration.ie ar fáil anois do Chleachtóirí Dlí agus tugann sé deis dóibh idirghníomhú leis an gClárlann Talún ar bhealaí nua
 • Tairgeann Cuntas ríomhchlárúcháin go leor buntáistí lena n-áirítear dréachtú gníomhas áirithe a éascú ar líne

 • Scaipeadh slán dréachtghníomhas agus gníomhas críochnaithe, comhfhreagrais leictreonaigh agus fógraí

 • Íocaíochtaí táillí clárúcháin trí dhochar díreach inathraithe

Déan Teagmháil Linn

Úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin agus trí bhrabhsáil a dhéanamh ar an suíomh gréasáin seo, aontaíonn tú úsáid a bhaint as ár bhfianáin. Chun tuilleadh a fháil amach faoin úsáid a bhainimid as fianáin léigh ár ráiteas maidir le Príobháideacht agus Fianáin